Lieta T-97/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 13. septembra spriedums — KUKA Roboter /ITSB (oranžas krāsas tonis) (Kopienas preču zīme — Pieteikums reģistrēt kā Kopienas preču zīmi oranžas krāsas toni — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))