Rakstisks jautājums E-1242/10 iesniedza Ulrike Lunacek (Verts/ALE) Padomei. Ekoloģiskais un sociālais apdraudējums, ko rada vērienīgais aizsprosta būvniecības projekts Belo Monte