Gemensamma resolutionsnämndens beslut (EU) 2019/571 av den 28 mars 2019 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten och avslutningen av räkenskaperna för Gemensamma resolutionsnämnden för budgetåret 2017 (SRB/PS/2019/02)