Rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (EÚ) 2019/571 z 28. marca 2019 o absolutóriu v súvislosti s plnením rozpočtu a o účtovnej závierke Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií za rozpočtový rok 2017 (SRB/PS/2019/02)