Vienotās noregulējuma valdes Lēmums (ES) 2019/571 (2019. gada 28. marts) par Vienotās noregulējuma valdes 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu un pārskatu slēgšanu (SRB/PS/2019/02)