Решение (ЕС) 2019/571 на Единния съвет за преструктуриране от 28 март 2019 година относно освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета и счетоводното приключване на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2017 година (SRB/PS/2019/02)