TITJUR DEKA Getreideprodukte/EEK Tiesas spriedums 1983. gada 1.martā. # DEKA Getreideprodukte GmbH & Co. KG, i.L. (iepriekš Firma Contifex Getreideprodukte GmbH & Co. KG) pret Eiropas Ekonomikas kopienu. # Atbildība. # Lieta 250/78.