Ģenerāladvokāta Ž. Rišāra Delatūra [Richard de la Tour] secinājumi, 2020. gada 3. septembris$