Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4392 — DSGI/FR-INVEST/F-GROUP JV) Dokuments attiecas uz EEZ