Mål C-354/08: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 26 februari 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike