Cauza C-354/08: Ordonanța președintelui Curții. din 26 februarie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Franceză