Becker TITJUR Ģenerāladvokāta Sir Gordon Slynn secinājumi, sniegti 1981. gada 18.novembrī. # Ursula Becker pret Finanzamt Münster-Innenstadt. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Finanzgericht Münster - Vācija. # Direktīvu iedarbība. # Lieta 8/81.