Kawża C-453/19 P: Appell ippreżentat fit-13 ta’ Ġunju 2019 minn Deutsche Lufthansa AG mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla Estiża) fit-12 ta’ April 2019 fil-Kawża T-492/15, Deutsche Lufthansa AG vs Il-Kummissjoni Ewropea