Cauza C-349/20: Cerere de decizie preliminară introdusă de First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Regatul Unit) la 29 iulie 2020 – NB, AB/Secretary of State for the Home Department; intervenient: Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați