2017 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su nelygybe kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnio (2016/2269(INI))