Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – BEH Gas – AT.39849