Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10062 — SDK/Freja Transport&Logistics) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 415/14