/* */

TITJUR B./Parlaments Ģenerāladvokāta Mayras secinājumi, sniegti 1980. gada 20.novembrī. # B pret Eiropas Parlamentu. # Lieta 731/79.