Mål C-275/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 28 mars 2019 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud — Republiken Tjeckien) — Milan Vinš mot Odvolací finanční ředitelství (Begäran om förhandsavgörande — Gemensamt system för mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 131 och 146.1 a — Undantag från skatteplikt för leveranser av varor som försänds eller transporteras ut ur Europeiska unionen — Villkor för undantag från skatteplikt i nationell rätt — Hänförande av varor till ett särskilt tullförfarande — Bevis för hänförande till förfarandet för export)