C-275/18. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2019. március 28-i ítélete (a Nejvyšší správní soud [Cseh Köztársaság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Milan Vinš kontra Odvolací finanční ředitelství (Előzetes döntéshozatal — Közös hozzáadottértékadó-rendszer (héa) — 2006/112/EK irányelv — A 131. cikk és a 146. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Az Európai Unión kívülre feladott vagy fuvarozott termékek értékesítésének adómentessége — Az adómentesség nemzeti jogban előírt feltétele — A termékek bizonyos vámeljárás alá vonása — A kiviteli eljárás alá vonás bizonyítéka)