Komisijas Regula (ES) Nr. 823/2010 ( 2010. gada 17. septembris ), ar ko attiecībā uz statistiku par pieaugušo piedalīšanos mūžizglītībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2008 par izglītības un mūžizglītības statistikas izveidi un pilnveidi (Dokuments attiecas uz EEZ)