2011/216/ES: 2011 m. kovo 31 d. Žemės ūkio jungtinio komiteto, įsteigto pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais, sprendimas Nr. 1/2011 dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 3 priedo patikslinimo