Ģenerāladvokāta Darmon secinājumi, sniegti 1989. gada 19.aprīlī. # C. C. van de Bijl pret Staatssecretaris van Economische Zaken. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Nīderlande. # Brīvība veikt uzņēmējdarbību. # Lieta 130/88. van de Bijl TITJUR