Rozhodnutí Komise ze dne 16/09/2020 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.9895 - KKR / WAVES UK DIVESTCO) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004. (Pouze anglické znění je závazné)