Lieta C-266/18: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 3. aprīļa spriedums (Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Aqua Med sp. z o.o./Irena Skóra (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patērētāju tiesību aizsardzība — Direktīva 93/13/EEK — Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos — 1. panta 2. punkts — Direktīvas piemērošanas joma — Klauzula par teritoriālo piekritību tiesai, kas noteikta, piemērojot vispārīgos noteikumus — 6. panta 1. punkts — Negodīguma pārbaude pēc savas ierosmes — 7. panta 1. punkts — Valsts tiesas pienākumi un tiesības)