Lieta T-328/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. jūnijā – Paice/EUIPO – Blackmore (“DEEP PURPLE”)