KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI Turpmāki pasākumi saistībā ar Padomes Lēmumu 2010/320/ES, kas adresēts Grieķijai, lai pastiprinātu un paplašinātu fiskālo uzraudzību, un ar ko Grieķijai pieprasa veikt budžeta deficīta samazināšanas pasākumus, kurus uzskata par nepieciešamiem, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu(2011. gada jūnijs)