Rakstisks jautājums E-009423/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisijai. Attieksme pret uiguru izcelsmes patvēruma meklētājiem