Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.10224 — OTPP/Nikky Investments/Logoplaste) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 205/01