Augstākā tiesa, Administratīvo lietu departaments, Lēmums 21/01/2016