Sprawa C-620/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 9 września 2020 r. w sprawie T-381/15 RENV, IMG / Komisja, wniesione w dniu 19 listopada 2020 r. przez International Management Group (IMG)