Sag C-620/20 P: Appel iværksat den 19. november 2020 af International Management Group (IMG) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 9. september 2020 i sag T-381/15 RENV, IMG mod Kommissionen