Paziņojums par pieprasījumu atbilstīgi Direktīvas 2014/25/ES 35. pantam Līgumslēdzēja iesniegts pieprasījums 2020/C 53/10