Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu protokolu, ar ko Nolīgumu par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (Interbus nolīgumu) groza, iespēju pievienoties nolīgumam attiecinot uz Marokas Karalisti