Rakstisks jautājums E-006666/11 Nathalie Griesbeck (ALDE) un Marielle De Sarnez (ALDE) Komisijai. Francijas tiesību aktu par Parīzes reģionu un EK Regulas Nr. 1370/2007 interpretējuma savietojamība