Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Vec AT.40428 – Guess