Lieta C-379/15: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 28. jūlija spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Association France Nature Environnement/Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2001/42/EK — Noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējums — Ar Savienības tiesībām nesaderīgs valsts tiesību akts — Tiesiskās sekas — Valsts tiesas pilnvaras uz laiku saglabāt dažas minētā tiesību akta sekas — LESD 267. panta trešā daļa — Pienākums vērsties Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu