Mål C-868/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 27 november 2019– M-GmbH mot Finanzamt für Körperschaften