Ģenerāladvokāta Mancini secinājumi, sniegti 1983. gada 27.oktobrī.