2020 m. rugsėjo 24 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas.