Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mischo της 11ης Μαρτίου 1986.