Ģenerāladvokāta Mischo secinājumi, sniegti 1986. gada 11.martā. # Malt GmbH pret Hauptzollamt Düsseldorf. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Finanzgericht Düsseldorf - Vācija. # Kompensācijas summa - "Hilton beef". # Lieta 236/84. TITJUR Malt