2018 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijos (2018/2661(RSP))