Beslut (Gusp) 2020/289 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 19 februari 2020 om utnämning av EU:s insatschef för Europeiska unionens militära insats i södra centrala Medelhavsområdet (insatsen Eunavfor MED Sophia) (Eunavfor MED/1/2020)