Sklep Političnega in Varnostnega Odbora (SZVP) 2020/289 z dne 19. februarja 2020 o imenovanju poveljnika operacije EU v vojaški operaciji Evropske unije v južnem delu osrednjega Sredozemlja (operacija EUNAVFOR MED SOPHIA) (EUNAVFOR MED/1/2020)