Решение (ОВППС) 2020/289 на Комитета по политика и сигурност от 19 февруари 2020 година за назначаване на командващия операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз в южната част на Централното Средиземноморие (EUNAVFOR MED операция SOPHIA) (EUNAVFOR MED/1/2020)