Padomes Regula (EEK) Nr. 223/85 (1985. gada 29. janvāris) par Nolīguma par zvejniecību noslēgšanu starp Eiropas Ekonomikas kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes pašvaldību, no otras puses