Vec C-45/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. októbra 2018 – Claire Staelen/Európsky ombudsman (Odvolanie — Návrh na obnovu konania — Podmienky prípustnosti)