2014/542/EU, Euratom: Odluka Europskog parlamenta od 3. travnja 2014. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., dio I. – Europski parlament