Société des produits de maïs TITJUR Ģenerāladvokāta Darmon secinājumi, sniegti 1984. gada 14.novembrī. # Société des produits de maïs SA pret Administration des douanes et droits indirects. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Tribunal d'instance de Paris 1er - Francija. # Lieta 112/83.